Informacje z rynku - narzędzia i elektronarzędzia
Wybierz dział
Narzędzia akumulatorowe Elektronarzędzia Narzedzia ręczne Narzedzia ogrodowe Narzędzia budowlane Narzędzia dla majsterkowiczów Narzędzia samochodowe Narzędzia pomiarowe Narzędzia pneumatyczne Narzędzia dla instalatorów Narzędzia do drewna Akcesoria


  1. Ostatnio dodane produkty - narzędzia elektronarzędzia
  1. Ostatnio dodane informacje - narzędzia elektronarzędzia
Menu narzędzia-elektonarzędzia
Rynek narzędzi i elektronarzędzi dla firm w Polsce

Mniej optymizmu
w firmach

Nastroje i koniunktura
w przedsiębiorstwach MŚP
– III kw. 2017Pogorszyły się nastroje przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm. Wskaźnik KERNA spadł o 12,11 pkt. w relacji kw./kw. Mniejszy optymizm w firmach, co do rozwoju sytuacji gospodarczej kraju i firmy w bliskiej przyszłości, odzwierciedla niższa niż kwartał wcześniej skłonność przedsiębiorców do inwestowania - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od ponad 8 lat, co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł w aktualnym pomiarze 62,81 pkt. na minusie i zbliżył się do poziomu z analogicznego okresu w 2015 roku. Nastroje przedsiębiorców spadły mimo, że biznes pozytywnie ocenił sytuację ekonomiczną kraju i firmy w minionym, drugim kwartale. - Na niższą wartości wskaźnika wpłynęły przede wszystkim słabsze oceny dotyczące prognoz na najbliższe trzy miesiące zarówno dla polskiej gospodarki jak i własnego biznesu. Nastąpił odpływ znacznej grupy przedsiębiorców, którzy w ubiegłym kwartale prognozowali pozytywny scenariusz dla polskiej gospodarki i kondycji własnej firmy, do grupy badanych, którzy w trzecim kwartale nie spodziewają się żadnych istotnych zmian. Tym samym odwrócił się pozytywny trend, kiedy to od końca ubiegłego roku systematycznie rósł odsetek optymistów - mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Kwartał wcześniej optymistyczny scenariusz zakładało 24 proc. przedsiębiorców, natomiast obecnie zmian na lepsze spodziewa się tylko 13,2 proc. firm (regresja o 10,8 pkt. proc.).

Z analiz Keralla Research wynika, że badani w swoich prognozach dotyczących kondycji firmy nie różnią się ani ze względu na liczbę zatrudnionych, ani typ prowadzonej działalności.

Należy jednak dodać, od początku roku na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek przedsiębiorców przewidujących pesymistyczny rozwój wydarzeń dla polskiej gospodarki. W obecnym odczycie negatywnie prognozuje 21,8 proc. ankietowanych (w kwietniowym odczycie - 22,4 proc., a w styczniowym – 22 proc.). Podobna sytuacja jest przypadku prognoz dotyczących kondycji firmy - odsetek pesymistów od czwartego kwartału ubiegłego roku utrzymuje się na podobnym poziomie i oscyluje między 11,4 proc. a 13,6 proc. W tym odczycie wyniósł natomiast 12,6 proc.

Z badania Keralla Research wynika, że nadchodzący kwartał przyniesie mniejszą skłonność przedsiębiorców do zakupów. Index ZAIR w relacji do ostatniego pomiaru spadł o 5,58 pkt. i wynosi 62,28 pkt. na minusie. Największy spadek odnotowano w subindeksie dotyczącym wydatkowania na działania marketingowe oraz podnoszenie kompetencji pracowników. Natomiast większy odsetek przedsiębiorstw w relacji do minionego kwartału planuje zwiększyć zatrudnienie oraz wdrożyć platformę do sprzedaży w Internecie. Jeśli chodzi o inwestycje w środki trwałe, firmy w trzecim kwartale zamierzają przede wszystkim kupować nowe maszyny oraz wymienić firmową flotę.

Źródło: Instytut Keralla Research
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
raport „Badanie Keralla Research – III kw. 2017”.


METODOLOGIA, PRÓBA

  • Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób.
  • W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.
  • Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.
  • Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: lipiec 2017.
  • Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.